Stredná odborná škola automobilová a podnikania Senec

 

Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola automobilová a podnikania Senec
  Kysucká č.14
  903 01 Senec
 • 02/45 92 49 58 - riaditeľka školy ( Ing. Ľubomíra Hrubanová)
  02/45 92 49 51 - vrátnica školy
  0918 804 973 - zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie (Mgr. Iveta Gašparová)
  0917 690 956 - odborný výcvik - (Ing. Iveta Lešková)

Napíšte nám

Ak máte otázky ohľadom štúdia na našej škole alebo akékoľvek iné otázky, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Mapa
Od 1.9.2018 sme v systéme duálneho vzdelávania

 

Viac informácii sa dozviete tu: 

http://www.dualnysystem.sk/

https://www.minedu.sk/

 

 

Zaujímavosti z našej školy

 „VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI“

Heslo kampane pre tento rok - Lásku máme v krvi. Dokáž to aj Ty!

Už celé štvrťstoročie sa  darí spájať tému lásky a spolupatričnosti s darovaním krvi.

 "Láska lieči" bola sloganom 25. ročníka „Valentínskej kvapky krvi“. My, žiaci  SOŠ AaP Senec sme sa stali  súčasťou rodiny darcov krvi a pridali sme sa k jubilejnej valentínskej kampani na dobrovoľné darovanie krvi.

Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž (SČK) v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc. V rámci „Valentínskej kvapky krvi“ sa na našej škole opäť podarilo osloviť študentov, ktorí  išli opakovane darovať krv v rámci kampane. Študenti učebného odboru autoopravár pod vedením p. Ing. Luboša Kubenu, učiteľa odborných predmetov, pokračujú v dobrovoľnom darovaní krvi. Čím ďalej tým viac si uvedomujú dôležitosť, spolupatričnosť a pomoc pri záchrane ľudských životov. Tento ušľachtilý, ľudský čin posúva našich študentov nielen k titulu „Opakovaný darca“, ale upevňuje v nich potrebu pomáhať nielen chorým, ale robí zo školy, mesta alebo dokonca sveta lepšie miesto. Na dobrovoľných darcov z našej školy sa môžete spoľahnúť.Po darovaní sa opäť dostavila otázka “ Kedy môžeme ísť opäť darovať krv?“ Toto nás utvrdzuje v tom, že myslenie mladých ľudí, ako sú aj naši študenti zaznamenalo vzostup z humánneho hľadiska. Všetci po dobrovoľnom darovaní pociťujú nielen zodpovednosť, ale hlavne hrdosť za to, že sú súčasťou vysoko humánneho a ušľachtilého činu. Na záver môžeme len povedať „ďakujeme“ za všetkých, ktorí takúto pomoc potrebujú.

Foto: viď fotogaléria

Štvrtok 26. 11. 2020
Počet návštev: 2678840

Narodeniny a meniny

Termíny školských prázdnin

Termíny školských prázdnin

  DofE Medzinárodná cena vojvodu z EdinburguDofE Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu

  Google - Digitálna garáž  Fotogaléria

  Moja stredná škola - videovizitka

  Nevieš kam na strednú školu?

  Nevieš kam na strednú školu?

  Cenník služieb SOŠ AaP

  Projekt INTERREGProjekt INTERREG

  Cieľom projektu je na základe analýzy aktuálnych výziev na trhu práce v programovom území v spolupráci so zástupcami z oblasti politiky trhu práce, regionálnej samosprávy a regionálnymi zamestnávateľmi vytvoriť a v praxi otestovať nové učebné plány. Na základe získaných údajov bude vypracovaná spoločná stratégia, ktorá povedie k vytvoreniu inovatívnych ponúk odborného vzdelávania a vzdelávacích kapacít v budúcich kľúčových odvetviach výrobného priemyslu (Priemysel 4.0, robotika, mechatronika, podnikateľské myslenie). Cieľovou skupinou (užívateľmi projektu sú učitelia a žiaci odborných technických škôl, ako aj aktéri na trhu práce.

  Začiatok projektu - 1.9.2019

  Koniec projektu - 30.8.2022

  Partneri projektu :

  1. Súkromná stredná odborná škola DSA Trnava Slovensko

  2. Stredná odborná škola automobilová a podnikania Senec

  3. BFI - Inštitút na podporu zamestnanosti Burgenland Rakúsko

  4. HTL Moedling Rakúsko

  Projekt "Otvorená škola" - oblasť športu

  Projekt "Otvorená škola" - oblasť športu

  Ministerstvo školstva SR vyhlásilo v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách,  samosprávnymi krajmi a krajskými školskými úradmi projekt Otvorená škola pre oblasť športu . Cieľom vyhlasovaného projektu bolo vytvoriť zo školy centrum športu a zaktivizovať organizovanie pohybových aktivít  mládeže a občanov v danom regióne. Aj naša škola je už niekoľko rokov súčasťou tohto projektu.

  Ochrana osobných údajov

  Rada školy - voľby

  Spolupráca s mestom Senec

  Naša škola patrí pod zriaďovateľskú pôsobnosť BSK, ale vzhľadom že budova školy je umiestnená v meste Senec, tak sa snažíme spolupracovať s viacerými organizáciami v Senci a hlavne s mestom Senec.Naša škola spolupracuje s mestom Senec dlhodobo na všetkých úrovniach.Každý rok naša škola žiada o dotáciu mesto Senec. Všetky doterajšie dotácie boli použité pre školské účely.  V spolupráci s mestom sú v našej škole prenajaté priestory pre žiakov Základnej školy Kysucká 14 Senec.  Aj tento rok sme dostali dotáciu, ktorá bola použitá na inštaláciu "Kamerového systému". Kamerový systém bol namontovaný pre väčšiu bezpečnosť všetkých žiakov na škole, vzhľadom k tomu, že na škole sa nachádza viacero škôl a bezpečnosť naších detí je nám prvoradá.

  Ďakujeme a veríme, že dobré vzťahy medzi nami budú aj v budúcnosti.

   

   

  Vitajte na stránkach Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania

   

  • V dňoch 10. – 12. 11. 2020 zavŕšila cvičná firma IV.E Dancing Queens svoje pôsobenie na Medzinárodnom online veľtrhu cvičných firiem. Na najväčšom celoslovenskom podujatí (58 účastníkov, z toho 17 zahraničných) stáli opäť na „bedni“ víťazov:

   2. miesto – najlepšie logo

   3. miesto – najlepší katalóg

   Blahoželáme k skvelému výsledku! Vďaka patrí nielen štvrtákom, ale aj ich rodinám za podporu v tomto neľahkom „online prostredí“!

  • O tom, že „Nič nie je nemožné“, porozprávala aj našim tretiakom na škole podnikania herečka, cestovateľka, lektorka, koučka M. Lendvaiová dňa 28.10.2020 na webinári JA Slovensko v spolupráci s AT AT&T Global Network Services Slovakia. Odzneli témy ako napísať životopis, zvládnuť pohovor a naplánovať si svoju budúcu kariéru. Už sa „len“ inšpirovať, poučiť 😊

  • Vážení rodičia, žiaci ,

   venujte pozornosť nasledovnému oznamu spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol.s.r.o.

   Podľa aktuálnych informácii, ak sa nezmení nariadenie vlády o obmedzení pohybu alebo nenastane zmena v celoplošnom testovaní bude po víkende pre učňov nasledovný režim:

   V zmysle vyššie uvedeného platí, že

   1. ak sa učeň zúčastní celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkom testu, bude môcť v rámci výnimky zo zákazu vychádzania ísť na prax,
   1. ak sa učeň
  • Vážení rodičia, žiaci,

   prosím venujte pozornosť týmto opatreniam, ktoré sú platné pre školy od 26. 10. 2020:

   Teoretické vyučovanie stále prebieha dištančnou formou

   Odborný výcvik žiakov I.V sa uskutoňuje dištančnou formou

   V prípade, že žiak realizuje praktické vyučovanie, konkrétne odborný výcvik/odborná prax, u zamestnávateľa, je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa.

   Bližšie informáce sú uvedené v nasledovných linkoch:

   https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf

  • V školskom roku 2020/2021 sú dátumy jesenných prázdnin upravené.

   Budú v dňoch 30.10. (piatok), 2.11. (pondelok), 6.11. (piatok) a 9.11. (pondelok).

   V týchto dňoch dištančné vyučovanie neprebieha.

  • Od 15. 10. 2020 prebieha online vyučovanie. Všetky online hodiny uvedené v "covidovom" rozvrhu sú povinné pre všetkých žiakov, vrátane evidencie dochádzky. Každý žiak je povinný mať počas hodiny zapnutú web kameru.

   Po prihlásení na edupage nájdete nový rozvrh v položke "rozvrhy".

   Akékoľvek informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

   Žiaci I.V, II.V, III.V, I.M, II.M vykonávajú odborný výcvik a odbornú prípravu podľa rozvrhu platného od septembra 2020. Účasť je povinná. V prípade nenahlásenia neprítomnosti na pracovisku a u MOV bude žiakom vykazovaná neospravedlnená absencia!!!

  • Od 12.10.2020 žiaci prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Pokyny od vyučujúcich dostanú v najbližšom čase. Dôrazne žiadame všetkých žiakov a rodičov, aby dôsledne sledovali stránku školy a edupage.

  • Vážení rodičia, žiaci,

   venujte pozornosť nasledovnému rozhodnutiu ministra školstva:


   Rozhodnutie_ministra_12-10-2020.pdf

   https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/


   Všetci žiaci budú v najbližších dňoch kontaktovaní triednymi učiteľmi a budú následne oboznámení s dištančnou formou štúdia.

   vedenie školy


  • Vážení rodičia, žiaci,

   prosím venujte pozornosť nasledujúcej informácii od spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol.s r.o.

   K 01.10.2020 meníme otváracie hodiny v našich servisoch a teda mení sa aj čas nástupu žiakov na praktické vyučovanie:

   1. Na Tuhovskej 5, Bratislava nastupujú žiaci na prax:
   1. Servis nákladných vozidiel

   Ranná 7.30-13.30

   Poobedná 14.00-20.00

   1. Servis osobných vozidiel

   Ranná 7.00-13.00

   Poobedná 13.00-19.00

   1. Klampiarsko-lakírnicke centrum

   Ranná 6.30-14.00

  • Vážení rodičia, žiaci,

   venujte pozornosť dôležitému oznamu:

   podľa nariadenia konateľa spoločnosti Motor-Car Bratislava,spol. s.r.o.,Vás žiadame o striktné dodržiavanie nariadení v súvislosti s COVID-19. V prípade, ak žiaci nebudú dodržiavať všetky podmienky určené v nariadení, bude študentom znížené, resp. nevyplatné podnikové štipendium. Podľa závažnosti porušenia tohto nariadenia môže dôjsť aj k vypovedaniu zmluvy.

   1. Na prax prichádzajú študenti vždy s dvoma rúškami
   2. Pri vstupe je povinná dezinfekci