Stredná odborná škola automobilová a podnikania Senec

 

Navigácia

  • Letné prázdniny

   Všetkým žiakom a zamestnancom školy prajeme krásne prežitie prázdnin a dovoleniek. Nový školský rok začína 3. septembra 2018.

  • Odovzdávanie vysvedčení

   V piatok 22.6.2018 o 9.00 hod.sa v zborovni školy uskutoční slávnostné odovzdávanie vysvedčení o záverečnej skúške III.V triedy.

  • Prijímacie skúšky do 1.ročníka - II. kolo

   Dňa 19.6.2018 sa uskutoční II. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka na školský rok 2018/2019:

   6341 M – škola podnikania

   Nástup žiakov : 7:45 hod. v budove SOŠ AaP

   Treba si priniesť:  písacie potreby.

  • Záverečné skúšky

   Záverečné skúšky III.V sa uskutočnia:

   18.6.2018 - Praktická a písomná časť záverečnej skúšky

   19.6.2018 - Ústna časť záverečnej skúšky

  • Súťaž o koncert Adama Ďuricu

   Natoč video a vyhraj koncert Adama Ďuricu priamo v škole - viac tu:

   https://www.facebook.com/strednapremna/videos/276257379583879/

    

  • Deň kariéry

    

   KTO: Nikola Horváthová a Veronika Bednáriková, obe z III.E 

   KEDY: 31.05.2018

   S  KÝM: JA SLOVENSKO v  spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia.

   O ČOM: workshop zameraný na všeobecné princípy úspešného budovania si kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní. 

   Fotky vo fotogalérií

  • Ocenenie najlepších žiakov

   Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa každoročne koná v meste Senec oceňovanie najlepších žiakov seneckých škôl pánom primátorom mesta p. Karolom Kválom. Dnes, 30. mája 2018 sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnilo toto príjemné stretnutie a medzi  ocenenými  boli aj naši žiaci.

   Srdečne gratulujeme!

  • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

   V piatok 1. 6. 2018 o 10.00 hod. sa v zborovni školy uskutoční slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení II.M triedy.

  • Prijímacie skúšky do 1. ročníka

   Pozvánka na prijímacie skúšky do 1. ročníka

   6341 M – škola podnikania

   I. termín:   14. 5. 2018

   II. termín:  17. 5. 2018

   Nástup žiakov : 7:45 hod. v budove SOŠ AaP

   Treba si priniesť: pozvánku, písacie potreby.

  • Súťaž "Mladý digitálny Európan"

   Dňa 10. mája 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže "Mladý digitálny Európan", ktorá prebehla pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  a v spolupráci s NÚCEM-om.. Organizátorom súťaže bola Európska komisia.

   Súťaž sa uskutočnila pomocou online testovania. 21 žiakov 2. a 3. ročníka z odboru škola podnikania Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania v Senci sa popasovalo s otázkami o histórii a súčasnom dianí v EÚ.

   Dúfame, že súťaž bola zaujímavá a žiakom priniesla nové skúsenosti a podnety do ďalšieho štúdia.

  • Maturitná skúška

   Vo štvrtok 10.5.2018 sa uskutoční praktická maturitná skúška.

  • Riaditeľské voľno 7.5.2018

   V pondelok 7.5.2018 bude riaditeľské voľno. Začiatok vyučovania je v stredu 9.5.2018.

  • Riaditeľské voľno 30.4.2018

   V pondelok 30.4.2018 bude riaditeľské voľno. Začiatok vyučovania je v stredu 2.5.2018

  • Rozvíjanie finančnej gramotnosti

   V rámci Európskeho týždňa peňazí sa na našej škole uskutočnila dňa 17. apríla 2018 prednáška p. Urbančoka, riaditeľa ČSOB Senec na tému "Môj prvý účet v banke". Následná diskusia sa týkala viacerých bankových produktov, nielen študentských účtov.Viac foto vo fotogalérii.

    

  • Deň narcisov - 13. apríl 2018

   Aj naši žiaci sa zapojili  ako dobrovoľníci  do 22. ročníka finančnej zbierky Deň narcisov.

  • Pozvánka na informatívne ZRPŠ

   Dňa 16.4.2018 sa bude konať 3/4 ročná klasifikačná porada.

   Od 16.00 do 18.00 hod. Vás pozývame na informatívne rodičovské ZRPŠ. 

    

    

    

  • Tretiačky zo školy podnikania na Prezentiáde 2018

   Do krajského kola Prezentiády 2018, ktoré sa uskutočnilo dňa 06.04.2018 na Súkromnom gymnáziu Mercury v Bratislave, sa prebojovali z našej školy dva tímy z III.E, a to:

   • tím NIKI v zložení: Nikola Horváthová a Michaela Gilbert.
   • tím ViDeSi v zložení: Simona Ašvániová, Denisa Ivaničová a Viktória Olléová.

   Oba tímy sa rozhodli preveriť svoje prezentačné a komunikačné zručnosti na tému „Droga dnešnej doby“. Pri spracovaní témy si dievčatá cibrili prácu v tíme, vyskúšali si vystúpenie pred publikom a najmä získali spätnú väzbu od poroty. Umiestnenie našich tímov potešilo

    -NIKI  získali 3. miesto a ViDeSi získali 7. miesto. Blahoželáme :)

   Niet nad vlastnú skúsenosť. Prvé účinkovanie na prezentiáde prinieslo veľa skúseností, ktoré v budúcom roku istotne využijeme.

   Viac sa dozvietu tu:

   http://prezentiada.cz/novinka/2065-bratislava-uz-pozna-svojich-recnikov

  • Rozhovor Senec TV s Hlásnou trúbou
  • Deň učiteľov
  • Veľkonočné prázdniny

   Veľkonočné prázdniny začínajú 29.03.2018 (štvrtok) a končia 03.04.2018 (utorok). 

   Vyučovanie začína 04.04.2018 ( streda).

   Prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.